Kraniosakral terapis historie

Den kraniosakrale tilgang til at arbejde med kroppen har sine rødder i erfaring og eksperimenter af Dr. William Garner Sutherland (1873-1954), en amerikansk osteopat. Han praktiserede osteopati i den første halvdel af det 20ende århundrede, og specialiserede sig i at arbejde med det kraniosakrale system.
Han var selv elev af osteopatiens grundlægger Dr. Andrew Still.
Dr. Sutherland udviklede en model og en teori om hvordan det inderste system mellem kranie og korsben, og dets rytmiske bevægelser påvirker mennesket.

Dr. Sutherlands kraniale osteopati:

Som en studerende i osteopati i det tidlige 20ende århundrede, observerede han suturene i kranier, og var optaget af tanken om at det i tindingerne lignede gællerne på en fisk. Det bragte ham på ideen om en respirations mekanisme.

Han var vedholdende overfor ideen om at kraniet ikke var en ubevægelig struktur, og at kraniets knogler var skabt til muligheden for bevægelse i forbindelse med hinanden.
Han udførte eksperimenter på sig selv. Han konstruerede tætsiddende hjelme til sit hoved hvorved et kontrolleret pres fremkom. Både han selv og hans kone rapporterede om udtalt irritabilitet og personlighedsændringer.

Han udviklede et undersøgelses og behandlingssystem som han kaldte det Primære Respirations System, det blev kendt som Kraniosakral Osteopati.
I de sidste ti år af hans liv underviste han sine studerende i at arbejde med rytmerne i kropsvæskerne.

På hans egen tid blev han ikke anerkendt, men nogle af hans studerende videreførte hans arbejde, bl.a. Dr. Magoun og Dr. Rollin E. Becker. Dr. Becker fortsatte arbejdet med kropsvæskerne og konceptet Breath of Life. Fra ham bringer Dr. Jim Jealous og Franklynn Sills det biodynamiske kraniosakrale arbejde ind i det 21. århundrede.

En anden og meget udbredt gren af kraniosakral terapiopstod i 70’erne og 80’erne ved Dr.Upledger og Dr.Karni. De studerede det kraniosakrale system med mere videnskabelige metoder således at de kunne bevise at kranieknoglerne bevæger sig i flow med rytmen af cerebrospinal væsken.