Hjernerystelse og postcommotionelt syndrom (PCS)

 

En hjernerystelse opstår f.eks. ved at hovedet bliver udsat for et slag, et ryk, at du falder uden at tage fra, eller rejser dig hurtigt og går ind i f.eks. hjørnet af en skabslåge.

Mindst 25.000 danskere får hvert år hjernerystelse, og af dem har 10-15 % stadig mén efter et år. Her taler man om PCS som senfølger af hjernerystelse kaldes.

De fleste der får en hjernerystelse kommer sig i løbet af kortere tid 2-4 uger, men for  gruppe på ca. 2,5-3000 er der stadig symptomer efter et år. Her taler man om postcommotionelt syndrom.

Symptomerne kan variere, og man kan et eller flere af dem. De mest almindelige er:

 •  Problemer med søvnen. F.eks. hyppig opvågnen om natten, urolig og manglende dyb søvn.
 •  Hovedpine
 •  Svimmelhed
 •  koncentrations- og hukommelsesbesvær
 •  Voldsom udmattelse og hurtig udtrætning
 •  Lyd, lys- og skærmoverfølsomhed

Igennem mine år som kraniosakral behandler har jeg mødt og hjulpet mange med hjernerystelse. Du kan se hvad to af dem siger om et behandlingsforløb hos mig nederst på siden.

Jeg har også lagt mærke til at der – i hvert fald hos dem der er dukket op hos mig- er nogle fællestræk. Måske kan du kende dig selv i dem:

 • Oftest kvinde
 • Ansvarlig og ambitiøs
 • 25-55 år
 • Veluddannet
 • Stort livsengagement
 • Job el. studiemæssigt afhængig af at kunne bruge hovedet og gerne en computer

Hvis du har senfølger af hjernerystelse, kender du måske også til, at udover de fysiske symptomer begynder hjernerystelsen at påvirke andre områder af dit liv: Dit arbejdsliv, dit familieliv, dit sociale liv og din økonomi.

Har du været udsat for hjernerystelse vil både din krop og dit nervesystem befinde sig i en stress og alarm tilstand.

Kraniosakral Biodynamics er så blid en behandlingsform at:

 • Din krop og dit nervesystem vil falde til ro og føle sig mødt og
 • De påvirkede muskler, sener bindevæv,  hjernevæv kan starte med at regenerere og finde tilbage til en naturlig balance.
 • Den energi der har været bundet i smerter, indre stress og andre symptomer vil blive frigjort til glæde for dig og dit liv.
 • Med stor sandsynlighed vil healingsprocessen af en hjernerystelse også medføre en dybere personlig udvikling.

Det er min erfaring at kraniosakral behandling hjælper på senfølger af hjernerystelse. Du skal regne med minimum 6 behandlinger. Ofte skal der flere til. Til gengæld får du ikke tilbagefald med mindre du slår hovedet igen, eller du kommer under stort pres af andre grunde.

Se her hvad det koster:  Priser

 

Læs hvad Janne og Marie siger om et behandlingsforløb hos mig:

Jeg fik en langvarig hjernerystelse for godt to år siden. I dag har jeg heldigvis kun begrænsede symptomer. Jeg får ondt i hovedet på en helt bestemt hjernerystelsesagtig måde, når jeg anstrenger mig kognitivt for kraftigt og for længe. Det er værst, når jeg arbejder foran skærm eller koncentrerer mit syn ved læsning eller tv-kiggeri. Jeg har lært at leve med mine symptomer, men jeg har accepteret tanken om, at den evige fornemmelse af tunghed bagerst i hovedet næppe forsvinder. I lyset heraf var det en opløftende oplevelse, da jeg prøvede at få nogle behandlinger hos Ann. Selvom behandlingen er meget mild og nænsom er effekten tydelig. Efter hver behandling har jeg oplevet en fornemmelse af lethed i hovedet, som jeg ellers helt havde glemt følelsen af. En fornemmelse af at der blev skabt flow og bevægelse i nogle områder i hovedet hvor der ellers er ”sandet til” og ”tungt”. Jeg kan kun forklare det på denne intuitive måde, for det er sådan jeg oplever det. Det giver håb for, at den skade min hjerne har lidt ikke vil være permanent, men at der kan arbejdes med det, og at den over tid kan overvindes. Jeg tror mange hjernerystelsesramte kunne have glæde af Anns velgørende behandlinger. Jeg giver hermed en varm anbefaling!

–Janne Gleerup,
Arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet

 

For nogle år tilbage gik jeg hos Ann; først kontinuerligt, siden efter behov. Jeg havde mén efter hjernerystelse som lå to år tilbage dengang, omfattende bla. et meget, meget følsomt nervesystem, som tit gik i stress/forsvarstilstand ganske let. Især søvnen var stærkt påvirket, da systemet havde svært ved at falde ned. Ann var den tredje kraniosakralterapeut, jeg prøvede. De to andre var dygtige og kunne noget i starten, men min følsomhed gjorde, at selv en KST behandling, som i udgangspunktet er en blid behandling, blev alt for meget. Men Ann arbejder på en helt anden måde, som er rigtig god til mere subtile problematikker og følsomme systemer. Da jeg startede hos hende, havde jeg haft det ret dårligt i længere tid og kunne ikke komme op igen. Hen over sommeren fik hun mig hurtigt ud af en ellers meget genstridig dårlig cirkel med dårlig søvn og overanstrengelse, og det hjalp mig med at gennemføre mit speciale på universitetet.Efter et intensivt forløb på nogle måneder hvor jeg fik behandling næsten hver uge havde jeg det en del bedre, men Ann hjalp mig stadig, når jeg blev overanstrengt og ikke synes at kunne komme op igen. Jeg kunne især mærke det på min søvn, når jeg havde været til behandling, og søvnen er for mig altid en målestok for alt andet.I dag er jeg stort set uden men og glad for mit vedkommende arbejdsliv, som fordrer at jeg bruger mit hoved og intellekt. Jeg vil sige, at Ann har en utrolig god indfølingsevne, og kan mærke hvor den enkelte er henne og hvor meget man kan tåle. Og så er hun utrolig sympatisk og klog.

–Marie Holt Richter